Nahoru (nadřízený prvek) Dolů (podřízený prvek) VRAM Knihy Nahoru (nadřízený prvek) Dolů (podřízený prvek) VRAM Knihy
Píši a vydávám knihy o mezilidských vztazích - ukázky viz blogy

Bližší informace o knížce


Rezatý pohádky o rezaté princezně a rezatým klukovi


Obě moje vnučky byly pěkná kvítka a jejich matka, má dcera, rovněž tak. Dědičnost člověk neošidí i kdyby se snažil sebevíc. Obyčejné pohádky od klasiků je nudily, daleko raději poslouchaly příběhy, které jsem jim vymýšlel, zejména ty o rezatým klukovi, největším uličníkovi z celého království, a o rezaté princezně, skutečné princezně a dceři tamního pana krále, která v alotriích za ním v ničem nezaostávala. Dva nerozluční kamarádi.

Líbily se jim tak, že samy vymýšlely další a další rošťárny, které já jen dramaticky zpracovával. A psal si je, protože má paměť selhávala. Uletěli v horkovzdušném balonu? Ujeli s parádním kočárem? Unesli tramvaj? Pobyli v hladomorně? Proč ne? A ještě mnohem víc!

Nakonec vznikla tato knížka pohádek a dvě mladé slečny, které navzdory oněm pohádkám jsou hodné a dobře vychované. Nebo díky nim? Nevím, v dětských duších se nevyznám. Ale výsledek je prokazatelný.

Pošta: babocka@vram.cz?subject=Koupě knihy&body=Kupuji e-knihu Rezatý pohádky a cenu 199 Kč ihned uhradím na účet č. 214497083/0800. Současně se zavazuji, že knihu nebudu dále šířit ani vcelku, ani po částech. Knihu vzápětí obdržím na tento e-mail.